Anasayfa - Main Page

 

... SEMPOZYUM BİLDİRİLER KİTABI ...

... SEMPOZYUM SONUÇ BİLDİRGESİ ...

Amaç ve Kapsam

xxxxx

Rationale

Odun dışı orman ürünlerinin (ODOÜ) önemli ticari, çevresel, sosyal ve rekreasyonel rolleri bulunmaktadır. ODOÜ’nin aynı zamanda sürdürülebilir orman yönetimi kapsamı içinde de önemli bir yeri vardır. Son yıllarda, ODOÜ’ne olan talep önemli ölçüde artmış ve bu nedenle orman kaynakları yeni bir farkındalık kazanmıştır. Sonuç olarak, ODOÜ’nin yönetimi hayati bir tema ve ele alınması gereken önemli bir konu haline gelmiştir.

Odun dışı orman ürünleri ve genel olarak doğal kaynaklar bakımından çok zengin çeşitliliğe sahip bir bölgede yer alan Kahramanmaraş ilinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile KSÜ Orman Fakültesi tarafından 8-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında “III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu” düzenlenecektir.

Sempozyumun amacı, odun dışı orman ürünlerinin ekolojik, estetik, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden sürdürülebilir yönetiminin ilgili paydaşların, uygulayıcıların ve dünyanın çeşitli bölgelerinden uluslararası araştırmacıların katılımı ile bilimsel bir platformda tartışılmasıdır. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce olacaktır.

 

 

 

Non-wood forest products (NWFPs) have important commercial, environmental, social and recreational roles. NWFPs also have a relevant place in the sustainable forest management concept. In recent years, public demand on NWFPs has dramatically increased and forest resources have gained a new awareness due to the importance of NWFPs. Therefore, the management of NWFPs becomes a challenging issue and concern to be addressed.

The symposium, 3rd International Non-wood Forest Products, will be organized on 8-10 May 2014 by “Ministry of Forestry and Water Affairs” and “KSU Faculty of Forestry” in the city of Kahramanmaraş, which is located in such a variable region that is very rich in terms of non-wood forest products and natural resources in general.

The aim of the symposium is to discuss sustainable management of non-wood forest products, considering ecological, aesthetical, social, cultural, and economic aspects, at scientific environment with attendance of relevant shareholders, practitioners and international researchers from various regions of the world. The symposium language will be in English and Turkish.