Bildiri Özeti - Call for Abstract

Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları

xxxx

Abstract Submission Instructions

Özet İngilizce veya Türkçe olarak hazırlamalıdır. Özetler 150-200 kelimeden oluşmalı ve 3-5 anahtar kelime içermelidir. Özet MS Word programında, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve tek satır aralığında yazılmalıdır.

Başlığı takiben; yazar isimleri, adresleri ve e-postaları verilmelidir. Özetler e-posta ile nonwood@ksu.edu.tr adresine gönderilmelidir. Lütfen bildiri özetlerini gönderirken tercih ettiğiniz sunum türünü (sözlü/poster) belirtiniz.

 

Abstract should be submitted in English or Turkish. Abstracts should include 150-200 words and 3-5 keywords. Abstract should be written in MS Word and all characters should be Times New Roman, 12 pt. and single line.

Following title, names, addresses and e-mails of authors should be added. Abstracts should be sent by e-mail to nonwood@ksu.edu.tr. Please indicate the type of presentation (oral/poster) as you submit your abstract.