PROGRAM

III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu

3rd International Non-wood Forest Products Symposium

SEMPOZYUM PROGRAMI / SYMPOSIUM PROGRAM

8 Mayıs 2014 (Ziraat Fakültesi Konferans Salonu)

 

09:00 Kayıt / Registration

09:30 Açılış Konuşmaları / Opening Speeches   

          Prof.Dr. İbrahim BEKTAŞ (KSÜ Orman Fakültesi Dekanı / KSU Faculty of Forestry Dean)

          İsmail ÜZMEZ (Orman Genel Müdürü / General Director of Forestry)

          Prof.Dr. Mehmet Fatih KARAASLAN (KSÜ Rektörü / KSU Rector)

          Fatih Mehmet ERKOÇ (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı / Municipality Mayor)

          Şükrü KOCATEPE (Kahramanmaraş Valisi / Governor)  

10:45 Kahve Arası / CoffeeBreak

11:00 Çağrılı Konuşmacılar / Keynote Speakers

          Prof.Dr. Cahit BALABANLI (SDÜ Orman Fakültesi Dekanı/SDU Faculty of Forestry Dean)

          Fuat ŞANAL(OGM-ODÜH Dairesi Başkanı / GDF-NWPS Department Head)

          Dr. Luis FONTES (ODOÜ COST Aksiyonu Başkanı/Chair of NWFPs COST Action)

          Dr. Jenny WONG (ODOÜ COST Aksiyonu Bşk.Yrd./Vice Chair of NWFPs COST Action)

13:00 Öğle Yemeği / Lunch

14:00 Panel: Ülkemizde Odun Dışı Orman Ürünlerinin İşlenmesinde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri (in Turkish)

          Moderatör:

            Prof.Dr. İlhan DENİZ (KTÜ Üniversitesi)

          Panelistler:

            Fuat ŞANAL (Odun Dışı Orman Ürünleri ve Hizmetler Dairesi Başkanı)

            Erdem KAPLAN (OR-KOOP Genel Müdürü)

            Tayfur AKIN (KÜTAŞ Şirketler Grup Koordinatörü, İzmir)

            Süreyya ÇALIŞKAN (Çalışkan Tarım Yetkilisi, Denizli)    

16:30 Kahve Arası / CoffeeBreak

16:45 I. Oturum / Session I

          Moderatör: Dr. Luis FONTES (Chair of NWFPs COST Action)          

Agroforestry for Sorbus torminalis fruits: the case of forest-farms in the Viennese forest of Lower Austria

Raphael Klumpp

Investigation of The Effects of Lead Metal Pollution on Underground Water and Agricultural Crops (Case study: Zanjan province) 

M. Nazarirad

Identification and Financial Valuation of Main Woody Species in Arasbaran Forests, Iran

Sajad Ghanbari

Forests of IRAN and their Non-timber Forest Products

M. Imangholiloo

Some Plants Using an Non-Wood Forest Products in The North of Iraq

Ali Mala Khedir Galalaey

Promoting the processing and commercialization of Baobab (Adansonia digitata) in the Upper East Region of Ghana

Elvis Paul Tangem

How is the Processing and Marketing Situation of Non-Wood Forest Products in Arasbaran Forests, Iran?

Sajad Ghanbari

             19:30 Akşam Yemeği / Symposium Dinner

 

 

9 Mayıs 2014 - Cuma

Prof.Dr. MEHMET KANAT KONFERANS SALONU OTURUMLARI

09:00-10:30 (Oturum Başkanı: Prof.Dr. Cahit BALABANLI)

Türkiye’deki Orman Balları ve Biyolojik Aktif Özellikleri

Sevgi KOLAYLI

The Effects of Some Pre-Treatments on Germination ofCornusmas and Prunus avium Seeds

Zafer ÖLMEZ

Sütleyen (Euphorbia Boiss.) Balının Bazı Karakteristik Özellikleri

Fatma YAYLACI KARAHALİL

Bazı Orman Ballarının Uçucu Bileşenlerinin Tespit Edilerek Karakterize Edilmesi

Oktay YILDIZ

Farklı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Fesleğen (Ocimum basilicum L.) Bitkisinde Verim Özelliklerine Etkisi

Nülüfer KOCA

Kahramanmaraş-Göksun Yöresinden Toplanan Orthurus heterocarpus (Boiss.) Juz. Bitkisinin Uçucu Yağ Bileşenlerinin Tespiti

Emel DIRAZ

10:30-10:45 Kahve Arası

10:45-12:15 (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emin Zeki BAŞKENT)

Odun Dışı Bitkisel Ürünlerden Kekiğin Orman Amenajman Planlarına Entegre Edilmesi: Köprülü Kanyon Milli Parkı Örneği

Uzay KARAHALİL

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Odun Dışı Orman Ürünlerinin  İşletmeciliği, Envanteri, Pazarlaması İçin Yapılan Çalışmalar

Ersin YILDIZ

Artvin Borçka Balcı Orman İşletme Şefliğinde Bal Ormanı Potansiyelinin Belirlenmesi

Hacı Ahmet YOLASIĞNAZ

The Effects of Stand and Topographic Characteristics on Lactarius Productivity in Kizilcasu Planning Unit

Derya MUMCU KÜÇÜKER

Orman Ekosistemlerinin Biyokütle ve Karbon Depolama Miktarlarının Farklı Yöntemlere Göre Belirlenmesi

Mehmet IŞIK

Odun Dışı Orman Ürünlerinin Envanteri ve Planlanması

İsa SERTKAYA

12:30-14:00 Öğle Yemeği

 

14:00-15:30 (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI) 

Trabzon ve Çevresinde Gıda Kaynağı Bazı Doğal Bitkiler

Sefa AKBULUT

Anacamptis sanctaSalep Orkidesinde Yaprak Gübresi Uygulamasının Yumru İriliğine Etkisi

Salih PARLAK

Dikenli İncir (Opuntia ficus-indica) ve Ormancılıkta Kullanım Olanakları Üzerine Bir Değerlendirme

Osman POLAT

Finike (Antalya) Merkez Orman Planlama Biriminin Tıbbi ve Aromatik Bitkileri

Mustafa KARAKÖSE

Önemli Bitkilerimizden Censiyanın (Gentiana Lutea L.)  Korunması Yetiştirilmesi ve Ekonomik Önemi Üzerine Araştırmalar

A. Sermin ÖZER

Dünyada ve Ülkemizde Orman-Arıcılık İlişkileri Kapsamında Bal Ormanlarının Kurulması Faaliyetleri

Cengiz YILMAZ

15:30-15:45 Kahve Arası

15:45-17:15 (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zafer ÖLMEZ) 

Türkiye’nin Değişik Bölgelerinden Toplanan Çam Sakızı Örneklerinin Biyolojik Aktif Özellikleri

Sevgi KOLAYLI

Doğal Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) Gen Kaynaklarının Tespit, Önem ve Korunması

Hakan KELEŞ

Hatay ve Kahramanmaraş Yörelerindeki Defne (Laurus nobilis L.) Gen Kaynakları ve Değerlendirilmesi

Mustafa YILMAZ

Mersin Yöresindeki Geyik Elması (Malus trilobata C.K. Schneid.) Gen Kaynakları

Mehmet Can YÜKSEL

Alıcın (Crataegus Orientalis Pallas Ex Bieb. Var. Orientalis) Fidanlık Koşullarında Tohumdan Üretimi ve Bazı Morfolojik Fidan Özelliklerinin Belirlenmesi

Hüseyin KARATAY

Bitkisel Ürün Üretiminde Stratejiler ve Planlamalar

A. Sermin ÖZER

17:30-18:30 POSTER SUNUMLARI

19:30 Akşam Yemeği

 

MEŞE AMFİSİ OTURUMLARI

09:00-10:30 (Oturum Başkanı: Prof.Dr. İbrahim BEKTAŞ)

Utilization of Oak Bark Flour In The Production of Wood Plastic Composite For Replacing Wood Flour

Nihat Sami  ÇETIN

Ülkemizde Asit-Pasta Yöntemi ile Reçine (Oleoresin) Üretim Çalışmaları

İlhan DENİZ

Determination Of Olive (Olea Europaea Var. Sylvestris) and Juniper (Juniperus Foetidissima) Woods Phenolic Component and Antifungal Activity

Saim ATES

Boya Yapımında Değerlendirilen Bazı Odun Dışı Bitkisel Ürünler

Derya USTAÖMER

Asetik Asit Hidrolizi Yapılan Yabani Çiriş Otu (Asphodelus Aestivus) Yumrularının HPLC-RID ile Kimyasal Karakterizasyonu

Tufan SALAN

Application areas of sweetgum Liquidambar orientalis

Zelal Aljeri

10:30-10:45 Kahve Arası

10:45-12:15 (Oturum Başkanı: Prof.Dr. Nihat Sami ÇETİN)  

Pineacea Familyasına Ait Bazı Kozalakların Uçucu Bileşenleri

Ayben KILIC

Dye Biosorption From Aqueous Solutions Using Pine Cone As A Nonwood Forest Product

Fatih DENIZ

Mimoza Bitki Ekstraktının Korozyon İnhibitörü Olarak Kullanılması

Mine KURTAY

Sülfürik Asit Hidrolizi Yapılan Yabani Çiriş (Asphodelus Aestivus) Yumrularının Hplc-Rıd İle Kimyasal Karakterizasyonu

Ali GÖÇERI

Altın Sarısı Banotu (Hyoscyamus Aureus) ve Siyah Banotu (Hyoscyamus Niger ) Bitki Türlerinin HPLC-UV ile Analizi

Fırat ULĞUR

Geleneksel Ekstraksiyon Yöntemi Kullanılarak Yabani Çiriş (Asphodelus Aestivus) Kök Yumrularının HPLC-RID İle Şeker Oranlarının Belirlenmesi

Hasan KESKIN

12:30-14:00 Öğle Yemeği

 

14:00-15:30 (Oturum Başkanı: Doç.Dr. Ayben KILIÇ PEKGÖZLÜ)

Fıstık Çamı (Pinus Pinea L.) Kozalaklarından Üretilen Yongalevhaların Bazı Özellikleri

Hülya KALAYCIOĞLU

Oluklu Mukavva Kutu Karton Kağıt üretiminde Reçine Kullanılarak Suya Karşı Mukavemetlerinin Artırılması

Ahmet TUTUŞ

Üzüm Posası Taneninin Üre Formaldehit Tutkalında Formaldehit-Tutucu Olarak Kullanılması

Oktay GÖNÜLTAŞ

Yönlendirilmiş Yonga Levhaların Özellikleri Üzerine Silan Modifikasyonunun Etkisi

Abdullah İSTEK

Çeltik (Oryza Sativa L.) Bitkisinin Lif Morfolojisi, Kimyasal Özellikleri ve Kâğıt Üretim Olanakları

Ufuk ÖZGÜL

Geven Otunun (Astragalus Membranaceus) Kağıt Hamuru ve Kağıt Üretiminde Değerlendirilmesi

Mustafa ÇİÇEKLER

15:30-15:45 Kahve Arası

15:45-17:15 (Oturum Başkanı: Prof.Dr. Hülya KALAYCIOĞLU) 

Kansere Karşı Etkili Lentinus Edodes Çürüklük Mantarının Kültürasyonu ve Verim Değerinin Araştırılması

Gonca DÜZKALE SÖZBİR

Kayın Talaşı Ve Fındık Kabuğu Atıklarında Pleurotus Ostreatus Mantarı Yetiştirilmesi

Çağlar AKÇAY

Gümüşhane Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Odun Dışı Orman Ürünlerinden Siyah Meyveli Kuşburnu (Rosa Pimpinellifolia L.) 

Mehmet ÖZ 

Farklı Ortamlarda Yetiştirilmiş Pleurotus Ostreatus’un Ekstraksiyonu ve Analizi

H. Gülşah KANAT

Farklı Lignoselülozik Atıklar Üzerinde Yetiştirilen Pleurotus Ostreatus Mantarının Verim, Kalite ve Mantar Özellikleri Üzerine Etkisi

Nahide BEŞİKCİ

Köyceğiz Yöresinden Elde Edilen Sığla Yağının Kimyasal Karakterizasyonu

Esra YILMAZ

17:15-17:30Kahve Arası

17:30-18:45(Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ahmet TUTUŞ)  

Geven’den (Astragalus Pseudocylindraceus Bornm.) Üretilen Yonga levhaların Bazı Özellikleri

Hülya KALAYCIOĞLU

Hidrofobik ve Yanmazlık Özelliği Olan Yeni bir Emülsiyon Geliştirilmesi

Arif KARADEMİR

AB Sürecinde Türkiye’nin Odundışı Orman Ürünleri Sektörünün Orman Ürünleri Ekonomisi İçerisindeki Durumu

Aytaç AYDIN

Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile Türkiye’nin Sert Kabuklu Meyve Üretim Etkinliğinin Belirlenmesi

İbrahim YILDIRIM

Ankara İlinde Aktarlık Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma

Tuğçe DEMİREZEN

19:30 Akşam Yemeği 

 

ÇAM AMFİSİ OTURUMLARI

09:00-10:30 (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Atila GÜL)

Çankırı İli Parklarının Bitkisel Peyzaj Tasarımında Kullanılan Doğal Ağaç Türlerinin  Belirlenmesi

B. Cemil BİLGİLİ

Bartın İli Örneğinde Agroforestry Uygulamalarında Kullanılabilecek Bitki Türleri

Bülent CENGİZ

Odun Dişi Orman Ürünü Olarak Vacciniumlarin Önemi Ve Türkiye’deki Yabanmersini Terim Karmaşası 

Hüseyin ÇELİK

Tıbbi ve Aromatik Bitki: Vetiver grass

Yasemin CINDIK

Orman Güllerinin (Rhododendron  ponticum L.) Süs Bitkisi Olarak Kentsel Peyzaj Açısından Kullanımı

Canan CENGİZ

İn vitroKoşullarda Bazı Salep Orkidelerinin farklı Sıcaklık Artışlarının Bitki Gelişimine Etkisi

Esra BULUNUZ PALAZ

10:30-10:45 Kahve Arası

10:45-12:15 (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Öner DEMİREL)

Orman Görsel Peyzaj Kalitesinin Hatila Vadisi Milli Parkı Örneğinde Değerlendirilmesi

Derya SARI

CBS Ortamında Kent Ağaçlarının Envanteri ve 3 Boyutlu Olarak Oluşturulması

Atila GÜL

Çoruh Vadisinde Odun Dışı Orman Ürünlerinin Botanik Turizmindeki Önemi

Ramazan ÇAKMAKÇI

Kahramanmaraş Kenti Park Alanlarının Doğal Bitki Türleri Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi

Şule KISAKÜREK

Ormaniçi Rekreasyon Alanı Peyzaj Projesi: Bandırma İli Örneği

Hakan ALTINÇEKİÇ

Fayda Bahçelerinin Hobi Bahçesi Kavramı Kapsamında Bartın Örneğinde İrdelenmesi

Banu BEKCİ

12:30-14:00 Öğle Yemeği

 

14:00-15:30 (Oturum Başkanı Doç. Dr. Bülent CENGİZ)

Antakya/ Habibi Neccar Kent Ormanının Rekreasyonel Açıdan Kullanım Sonrası Değerlendirmesi

Aylin SALICI

Erzurum Kent Ormanı Rekreasyon Potansiyelinin Kullanıcı Algısıyla Değerlendirilmesi

Meliha AKLIBAŞINDA

Kent Ormanı Kullanıcılarının Memnuniyet Düzeylerinin ve Beklentilerinin Saptanması: Erzurum Kent Ormanı Örneği

Serkan ÖZER

Antalya -Köprüçay Rafting Merkezinin Turizm Ve Rekreasyonel Yönden Mevcut Durum Analizi

Atila GÜL

Kent Ormanlarında Çevresel Gürültü Düzeylerinin İncelenmesi: Kahramanmaraş Kenti Örneği

Hakan DOYGUN

Bartın İli Kıyı Alanlarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Ekoturizm Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

Ercan GÖKYER

15:30-15:45 Kahve Arası

15:45-17:30 (Oturum Başkanı: Doç. Dr. Reyhan ERDOĞAN)    

Katılımcı Planlamada Yerel Halk Ekoturizm İlişkisi: Düzce Aydınpınar Köyü Örneği

Pınar GÜLTEKİN

Korunan Alanlarda Yürütülen Ekoturizm Etkinliklerinin Sürdürülebilirlik Açısından İrdelenmesi

Atakan ÖZTÜRK

Osmaniye - Düldül Dağı ve Çevresinin Sürdürülebilir Ekoturizm Olanakları Bakımından Sosyo-Ekonomik Değerlendirmesi 

Ömer EKER

Safranbolu ve Yakın Çevresinin Ekoturizm Olanaklarının İncelenmesi

Yasin DÖNMEZ

Kent Ormanları Konusunda Kullanıcılarının Farkındalık Düzeylerinin Saptanması: Erzurum Kent Ormanı Örneği

Neslihan KULÖZÜ

Avcıların Harcama Eğilimleri (İstanbul İli Örneği)

Zeynep UZUNER AYDIN

Avcı Derneklerinin Amaçlarını Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi

İsmail ŞAFAK

17:30-18:30 POSTER SUNUMLARI

19:30 Akşam Yemeği

 

 

10 Mayıs 2014 - Cumartesi

Prof.Dr. MEHMET KANAT KONFERANS SALONU OTURUMLARI

09:00-10:30 (Oturum Başkanı: Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK)

Türkiye’de  FSC (Forest  Stewardship Council) Orman Yönetimi  Sertifikasyon  Çalışmaları Kapsamında  Odun  Dışı  Orman   Ürünlerinin  Değerlendirilmesi

Ahmet SIVACIOĞLU

Ülkemizde Orman Genel Müdürlüğü Tarafından Üretimi Yapılan Odun-Dışı Orman Ürünlerinin Ekonomik Boyutu

Mehmet PAK

Kastamonu İli Tıbbi ve Aromatik Bitki Pazarının Sertifikasyon Ölçütleri ile Değerlendirilmesi

Tayyibe AÇIKGÖZ ALTUNEL

Anadolu kestanesinin  (Castanea sativa Mill.) Değerlendirilmesi Kestane Şekerinin Ekonomideki Yeri

Turgut KESKİN

Ayı Mantarı(Boletus edulis Bull. Fr.)Ticaretinde Üretim ve Pazarlama Sorunları

Taner OKAN

Badem Sektörünün Dünya ve Türkiye’deki Mevcut Durumunun Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi

Emre GÖKSU

10:30-10:45 Kahve Arası

10:45-12:15 (Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mustafa YILMAZ)

Odun Dışı Orman Ürünlerinin Agroforesty Uygulamalarında Değerlendirilmesi

Fahrettin ATAR

Kahramanmaraş Halfalı Deresi Yağış Havzasında Erozyon Eğilim Değerlerinin Toprak Özelliklerine Bağlı Olarak Değişimi

Mahmut REİS

Türkiye’de Olası Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Bal Ormancılığı: Ege Bölgesi için Pratik Önerilerimiz

Esra BAYAR

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Orman Ürünleri Üretiminin Zaman Serileri Analizi İle Öngörüsü

Türkay TÜRKOĞLU

Ceviz Ağacının (Juglans regia L.) Alçak Ahşap Yüzey Oymacılığında Kullanımı İle Bazı Ekolojik Özelliklerinin İrdelenmesi: Kahramanmaraş Örneği

Cavit POLAT

Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü’nde Odun Dışı Orman Ürünleri

Sevda POLAT

12:30-14:00 Öğle Yemeği

 

 

MEŞE AMFİSİ OTURUMLARI

09:00-10:30 (Oturum Başkanı: Doç.Dr. Fatih MENGELOĞLU)   

Türkiyenin Önemli Odun Dışı Tıbbi ve Aromatik Bitkisel Orman Ürünleri

K. Hüsnü Can BAŞER

Endüstriyel Odun Plastik Kompozit Malzemelerin Diğer Odun Esaslı Kompozit Malzemeler ile Vida Tutma Testlerinin Kıyaslanması

  Ertuğrul ALTUNTAŞ

Nişasta Esaslı Polimer Kompozitlerin Mekanik Özellikleri Üzerine Buğday Sapı Unu Oranının Etkisi

Kadir KARAKUŞ

PVA (Polivinil Alkol) Esaslı Biyobozunur Kompozitlerin Üretimi ve Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi

  Hatice Gökçe AKSOY

Şeker Pancarı Atığının Düşük Yoğunluklu Polietilen (LDPE) Esaslı Kompozit Üretiminde Kullanımı

Yıldız BİRBİLEN

Fındık Kabuğu Takviyeli Polyester Esaslı Kompozitlerin Üretimi ve Özelliklerin Belirlenmesi

Derya BORAZAN

10:30-10:45 Kahve Arası

10:45-12:30 (Oturum Başkanı: Doç.Dr. Hasan SERİN) 

Elazığ İlinde Bulunan Quercus brantii Lindl. Üzerinde Gal Yapan Cynipidler

Fatih Aytar

Investigations on the Chemical Composition of Walnut (Juglens Regia L.) and Chestnut 
(Castanea Sativa Mill.) Fruit Bark
İlhami Emrah 
DÖNMEZ 

Atık Çam Fıstığı Kabuğunun Fiziksel Ve Kimyasal Aktivasyon Yöntemi ile Aktif Karbon Üretiminde Değerlendirilmesi

Mehmet Şehmuz ÇETINKAYA

ırın Yöresi ız Pekmezinin Üretimi Ve Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Ferhat ÖZDEMIR

Türkiye’de Yetişen Bazı Bitki Türlerine Ait Sakızlardan Elde Edilen Uçucu Yağların Kimyasal Bileşenleri Ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi

Fatih Tuncay EFE

Türkiye Odun Dışı Orman Ürünleri Sektörünün Dış Ticaret Durumu

Muhammet DURGUN

Defne Yaprağı Toplayıcılarının İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Bir Araştırma

Yunus ŞAHİN

12:30-14:00 Öğle Yemeği

 

 

ÇAM AMFİSİ OTURUMLARI

09:00-10:30 (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şengül KARAMAN)   

Ege Bölgesi Florasında Yayılış Gösteren Bazı Bitkilerin Süs Bitkileri Sektöründe Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi

Erdinç OĞUR

Ege Ve Batı Akdeniz Florasında Yayılış Gösteren Anadolu Adaçayı (Salvia Fruticosa Mill). Populasyonlarının Bazı Morfolojik, Verim ve Kalite Özellikleri

Ünal KARIK

Salep Orkidelerinin Tarla Şartlarında Üretim

Mehmet TUTAR

Akdeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren Akdeniz Defnesi (Laurus Nobilis L.)’in Eko Morfolojik Açıdan Değerlendirilmesi

Erdinç OĞUR

Farklı Yoğunluktaki Gölgeleme Materyallerinin Defne (Laurus Nobilis L.). Fidanlarının Gelişimi Üzerine Etkisi

Mehmet TUTAR

Creating Digital Library Collection of Some Ornamental Plants in the Landscape

Hakan Oğuz

10:30-10:45 Kahve Arası

10:45-12:30 (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hakan DOYGUN)   

Ülkemizde Tabiat Parklarının Genel Durumları: Soğuksu Tabiat Parkı Örneği

Murat YEŞİL

Türkiye’de Peyzaj Tasarımında Kullanılabilecek Doğal Akçaağaç Türlerimizin Potansiyel Yetişme Alanlarının CBS Yardımıyla Belirlenmesi

Nuri ÖNER

 

Monitoring Growth In Rapidly Urbanizing Area Using Remotely Sensed Data

Aysel Güzelmansur GÜRKAN

Okul Çevresi Peyzajının Çocuklarda Orman ve Ağaç Sevgisi Oluşumu Üzerindeki Etkisinin Sorgulanması

Reyhan ERDOĞAN

The Difference in Tourism Potential of Bartın, the Member of Historical Cities Confederacy and Safranbolu, the Heritage of the World 

Banu BEKCİ

Akdeniz Bölgesinde Bulunan Bazı Odunsu Bitki Türlerinin Peyzaj Mimarlığındaki Önemi

Selma KÖSA

Sürdürülebilir Çevre İçin Sivil Toplum Kuruluşlarının Öneminin Model Orman Ağı Örneğinde SWOT Analizi İle İncelenmesi

Şule KISAKÜREK

12:30-14:00 Öğle Yemeği

 

 

14:30-17:00 TEKNİK GEZİ VE KAPANIŞ (KAPIÇAM TABİAT PARKI)