Konular - Topics

Sempozyum Konu Başlıkları

xxxxx

Symposium topics

 • Ekolojik özellikleri ve yetiştirilmesi
 • Biyokimyasal özellikleri
 • Odun dışı orman ürünlerinin endüstrisi
 • İşletmeciliği, envanteri, pazarlaması
 • CBS ve Uzaktan Algılama uygulamaları
 • Orman rekreasyon planlamaları
 • Orman peyzaj kalite değerlendirmesi
 • Ekoturizm
 • Tıbbi ve aromatik bitkilerin sürdürülebilir olarak değerlendirilmesi
 • Orman süs bitkilerinin değerlendirilmesi
 • Bitkisel ve hayvansal odun dışı orman ürünleri:
  • Reçine
  • Mantar
  • Alabalık üretimi
  • Bal ormanları
  • Tali ürünler
  • Tıbbi ve aromatik bitkiler

 

 

 
 • Ecological characteristics and cultivation
 • Biochemical properties
 • Industry of non-wood forest products
 • Management, inventory, marketing
 • GIS and Remote Sensing applications
 • Forest recreation planning
 • Evaluation of forest landscape quality
 • Ecotourism
 • Sustainable assessment of medical and aromatic plants
 • Assessment of ornamental forest plants
 • Plant and Animal Based Non-Wood Forest Products:
  • Resin
  • Mushroom
  • Trout Farming
  • Honey Forests
  • Subsidiary Product
  • Medical and Aromatic Plants